Το παραμύθι αυτό προσφέρεται για πολλές γλωσσικές και μαθηματικές δραστηριότητες.

Αρχικά συζητήσαμε τα εξής:

Είναι σωστό τα παιδιά να παρακούν του γονείς τους;

Είναι σωστό να φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους;

Είναι σωστό να χρησιμοποιούμε ξένα αντικείμενα χωρίς να πάρουμε την άδεια;

Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν τις αρκούδες και τη Χρυσομαλλούσα.

Με τη βοήθεια των εικόνων, αφηγήθηκαν το παραμύθι.

Τέλος, έκαναν ομαδοποιήσεις και αντιστοιχίσεις.

Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι από το βιβλίο “Δραστηριότητες για την υποστήριξη των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης στο νηπιαγωγείο”.