Ένας εύκολος τρόπος να φτιάξουμε τη φωτιά είναι χρησιμοποιώντας δακτυλομπογιές. Τα παιδιά ακουμπούν το ένα τους χέρι σε ένα πιάτο με κόκκινη μπογιά και το άλλο σε ένα πιάτο με κίτρινη. Στη συνέχεια, ακουμπούν το “κόκκινο” χέρι στο χαρτί και το μετακινούν προς τα κάτω με ζικ ζακ κίνηση. Το ίδιο κάνουν και με το άλλο χέρι, προσπαθώντας να μην αναμιχθούν τα χρώματα τελείως.