1936685

Κάνε κλικ στην εικόνα

 

Κάνοντας κλικ στην παραπάνω εικόνα θα οδηγηθείτε σε μια λίστα από χρήσιμες εφαρμογές για την τάξη, όπως εφαρμογές για επεξεργασία εικόνας, δημιουργίας βίντεο, κόμικ και άλλων ψηφιακών ιστοριών, παιχνιδιών και σταυρολέξων, εννοιολογικών χαρτών, κτλ.