Τα παιδιά κόβουν τα σήματα και στη συνέχεια προσπαθούν να μαντέψουν τι σχηματίζεται με τη σύνθεσή τους.