Μαθαίνουμε τα χρώματα και  φτιάχνουμε ένα δέντρο με τα χεράκια μας.

Ομαδική εργασία.