Με αφόρμη την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, τα παιδιά ζωγραφίζουν ομαδικά με τέμπερες το όμορφο δάσος και το καμένο δάσος.