Εξαιρετικά βίντεο για τον κύκλο της ζωής της πεταλούδας.

Δημιουργούμε πεταλούδες με συμμετρικά σχέδια

 

Τα παιδιά αρχικά ζωγράφισαν με τέμπερες σε μισό Α4, δίπλωσαν το χαρτί και το σχέδιο αποτυπώθηκε και στο υπόλοιπο μισό. Στη συνέχεια έκοψαν το διπλωμένο χαρτί σε σχήμα μισής πεταλούδας.
Προστέθηκε το σώμα και οι κεραίες και οι πεταλούδες πλέον στολίζουν την τάξη μας!

 

Στη συνέχεια δημιούργησαν πεταλούδες στο λογισμικό Revelation Natural Art με τη βοήθεια του κάθετου άξονα συμμετρίας.