Οι κάρτες μας …

Οι αυγοθήκες μας ….

Και τα καλαθάκια μας…

(και το πατρόν από το καλάθι)