Διπλώνουμε ένα χαρτί Α4 στην μέση και ζωγραφίζουμε με τέμπερες μόνο στο μισό. Στη συνέχεια ξαναδιπλώνουμε το χαρτί, το ανοίγουμε και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!